Έχουμε την εκπαίδευση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να προσφέρουμε στους
ασθενείς μας τη σωστή φροντίδα, την κατάλληλη στιγμή, για το σωστό αποτέλεσμα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ιατρός Nτόντος Γεώργιος είναι Καρδιοχειρουργός και συνεργάζεται με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επιστημονικά υπεύθυνος Καρδιοθωρακοχειρουργικής στην ιδιωτική κλινική, ΆΝΑΣΣΑ του Βόλου. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 2.000 Καρδιοχειρουργικές και Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.

Τόσο ο ιατρός, όσο και η έμπειρη καρδιοχειρουργική ομάδα που τον πλαισιώνει, έχουν επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλο το εύρος των απλών και σύμπλοκων Καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, σε συνδυασμό με την τήρηση σύγχρονων πρωτοκόλλων μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ιατρός Nτόντος Γεώργιος είναι Καρδιοχειρουργός και συνεργάζεται με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επιστημονικά υπεύθυνος Καρδιοθωρακοχειρουργικής στην ιδιωτική κλινική, ΆΝΑΣΣΑ. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 2.000 Καρδιοχειρουργικές και Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.

Τόσο ο ιατρός, όσο και η έμπειρη καρδιοχειρουργική ομάδα που τον πλαισιώνει, έχουν επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλο το εύρος των απλών και σύμπλοκων Καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, σε συνδυασμό με την τήρηση σύγχρονων πρωτοκόλλων μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Γεννήθηκε στο Βόλο και έζησε στο Βελεστίνο Βόλου έως το 2006. Εισήχθη στην Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2012 με βαθμό «Λίαν Καλώς». Κατόπιν, άσκησε τα καθήκοντά του ως αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Το 2013, ξεκίνησε την ειδικότητα της Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος στη Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Βόλου, όπου εργάστηκε για 3 χρόνια και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της ειδικότητάς του, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στην εξωσωματική κυκλοφορία, με βαθμό «Άριστα». Επιπλέον, βρίσκεται υπό εξέλιξη η Διδακτορική του Διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της ειδικότητας, εκπαιδεύτηκε στην Παιδοκαρδιοχειρουργική το 2019, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κολωνίας στην Γερμανία, ενώ συμμετείχε και σε μεγάλο αριθμό Παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τον Αύγουστο του 2020.

Από τον Ιούλιο του 2021, εργάζεται ως Καρδιοθωρακοχειρουργός στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς και της European Association Cardiothoracic Surgery, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας των Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς.

Συγχρόνως, συμμετέχει και στη δημιουργία προγράμματος Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck της Αυστρίας και τέλος, έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως: «Clinics in Surgery» και «Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery».

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις διεξάγονται υπό τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις και μέσα σε κλίμα αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των έμπειρων συναδέλφων του ιατρού, που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, όπως: Καρδιοαναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι, εντατικολόγοι, ακτινολόγοι κ.α. Με τις πλέον σύγχρονες καρδιοχειρουργικές τεχνικές, οι οποίες αποβλέπουν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς, πραγματοποιούνται οι κάτωθι επεμβάσεις:

ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BY PASS)

image/svg+xml

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Ονομάζεται η επέμβαση, κατά την οποία πραγματοποιείται παράκαμψη των στεφανιαίων αγγείων που εμφανίζουν σοβαρή στένωση, με τη χρήση αγγειακών μοσχευμάτων. Αποτελεί την πιο συχνή επέμβαση στην καρδιοχειρουργική δραστηριότητα και πραγματοποιείται με χειρουργικές τεχνικές που αφορούν τη διεγχειρητική λειτουργικότητα της καρδιάς με άριστα αποτελέσματα (OFF-PUMP, ON-PUMP, Beating Heart). O κύριος σκοπός της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης είναι η βέλτιστη επαναιμάτωση του μυοκαρδίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξατομικευμένη επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής που αφορά την λειτουργία της καρδιάς, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων μοσχευμάτων, με σκοπό τη μακροχρόνια και ομαλή καρδιακή λειτουργικότητά. Η εμπειρία της χειρουργικής μας ομάδας στην Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη και ειδικά σε ασθενείς με επηρεασμένη καρδιακή λειτουργικότητα μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορεί να εγγυηθεί τα καλύτερα αποτελέσματα.

image/svg+xml

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Βαλβιδοπάθειες: Οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων αποτελούν την πλέον ελκυστική πλευρά της καρδιοχειρουργικής, καθώς εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές που αφορούν την χειρουργική προσπέλαση, με την Ελάχιστα Επεμβατική Καρδιοχειρουργική (MICS), αποφεύγοντας έτσι τη μέση στερνοτομή και ελαχιστοποιώντας τον μετεγχειρητικό πόνο, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ένα άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, η χειρουργική μας ομάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χειρουργική διατήρησης των καρδιακών βαλβίδων, με επεμβάσεις επιδιόρθωσης της αρχιτεκτονικής των βαλβίδων, με άριστα αποτελέσματα και μακροχρόνια φυσιολογική δραστηριότητα, αποφεύγοντας έτσι την μακροχρόνια χορήγηση αντιπηκτικών.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

image/svg+xml

Παθήσεις αορτής: Οι παθήσεις της αορτής καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα της καρδιοχειρουργικής δραστηριότητας και χωρίζονται σε παθήσεις της αορτικής ρίζας, της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και της κατιούσας θωρακικής αορτής καθώς και συνδυασμού αυτών. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση επιβάλλει την άριστη γνώση της φιλοσοφίας των παθήσεων της αορτής και την εμπειρία στη χειρουργική διαχείριση της εκάστοτε πάθησης, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία του εγκεφάλου και όλων των ευγενών οργάνων. Η χειρουργική μας ομάδα εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς τεχνικές για τις παθήσεις της αορτικής ρίζας (επέμβαση Bentall, David,Yacoub), της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και της κατιούσας θωρακικής αορτής με την χρήση υβριδικών μοσχευμάτων.

image/svg+xml

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Συγγενείς καρδιοπάθειες: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση για την ορθή αντιμετώπισή τους. Η χειρουργική μας ομάδα, έχοντας πολυετή ειδική εκπαίδευση στην αποκατάσταση των συγγενών καρδιοπαθειών, αναλαμβάνει με επιτυχία το σύνολο των συγγενών παθήσεων στην καρδιά, εφαρμόζοντας τις σύγχρονες τεχνικές της Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής, όπου αυτό είναι εφικτό.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση των καρδιοχειρουργημένων ασθενών γίνεται από τον θεράποντα
Καρδιολόγο, σε απόλυτη και συστηματική συνεργασία με τον Καρδιοχειρούργο.

BLOG

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία με τον Ιατρό:
Στοιχεία επικοινωνίας:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΣΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
back to top